1) Kes on kampaania korraldaja?

Kampaaniat abielu põhiseaduslikuks kaitsmiseks korraldab Sihtasutus Perekonna ja Traditsiooni Kaitseks. Selle eesmärke jagavad mitmed teised ühendused, kaasa arvatud Eesti Kirikute Nõukogu ja selle liikmeks olevad usuühendused, Eesti Konservatiivne Rahvaerakond ning erakond Isamaa.


2) Mida kampaania taotleb?

Soovime saavutada põhiseaduse muutmine viisil, mis garanteeriks abielu mõistele mehe ja naise liiduna kõrgeima õigusjõuga kaitse ning välistaks sellega nn homoabielu seadustamise kaudu abielu mõiste ideoloogilise ümbermääratlemise lihtseaduste tasandil. Sarnaselt on abielule antud põhiseaduslik kaitse paljudes teistes Ida- ja Kesk- Euroopa riikides. Lähemat selgitust kampaania põhjenduste, eesmärkide, ajakava ja plaanide kohta saate lugeda eraldi sisulehelt.


3) Milline on kampaania ajakava?

Allkirju kogutakse 2018. aasta lõpuni ja vajadusel ka pärast seda. Soovime petitsioonile kogutud allkirjad anda parlamendile üle kas 2018. aasta lõpus või 2019. aasta alguses. Sellega paralleelselt tuleb piisaval hulgal riigikogu liikmetel esitada taotlus vastavasisulise eelnõu algatamiseks ja menetlemiseks enne 2019. aasta Riigikogu valimisi. Selle eelnõu lugemisel toimuvad hääletused annavad selge signaali, milliste erakondade poolt tasub valimistel hääletada, et parlamendi järgmise koosseisu volituste ajal võiks abielu mõistele põhiseadusliku kaitse andmine jõuda positiivse tulemuseni. Kampaania ajakavas võib tulla muudatusi vastavalt muutuvatele oludele.


4) Kes kampaaniat rahastab?

Allkirjade kogumist rahastab Sihtasutus Perekonna ja Traditsiooni Kaitseks, mis omakorda tegutseb tuginedes üksnes eraisikute annetustele. Sellisena on kampaania näol tegu tõelise kodanikualgatusega, mille elluviimiseks ei kasutata kõige vähemalgi määral riiklikku ega Euroopa Liidu poolset rahastust. Seda enam on olululine, et võimalikult paljud inimesed annaksid kampaania õnnestumiseks omapoolse annetuse. Annetuse saab vormistada vaid mõne hetkega SIIT.


5) Miks on seda kampaaniat vaja?

Soovime tagada abielu mõiste püsimise Eesti õigus- ja kultuuriruumis ühe mehe ja ühe naise liiduna. Kampaania põhjalikuma selgitusega saate tutvuda spetsiaalselt selleks mõeldud lehel.

Paljude lääneriikide kogemus kinnitab, et kooseluseaduse laadse seaduse läbisurumine sillutab teed ka nn homoabielu seadustamisele ja seeläbi abielu mõiste radikaalsele õiguslikule ümberkirjutamisele. Just nii on see toimunud juba 15-s Euroopa riigis. Samas on Euroopas aga koguni 14 riiki – teiste hulgas Läti, Leedu, Poola ja Ungari –, mis on andnud abielu mõistele mehe ja naise liiduna põhiseadusliku kaitse.


Kuivõrd ka Eestis püütakse homoaktivistide eestvedamisel ennekõike kohtute kaudu nn homoabielu seadustada, siis on viimane aeg anda abielu mõistele põhiseaduslik kaitse. Sellkes tuleb koondada võimalikult suure osa ühiskonna toetust ja survet. Just selleks ongi meie kampaaniat vaja.


6) Kuidas peaks toimuma põhiseaduse muutmine nii, et abielu mõiste mehe ja naise liiduna saaks põhiseadusliku kaitse?

Abielu mõistele kui mehe ja naise liidule põhiseadusliku kaitse andmiseks tuleks muuta Eesti Vabariigi põhiseadust, lisades paragrahvi 27 teisele lõikele esimese lause, mis ütleks: “Abieluna käsitletakse ühe mehe ja ühe naise vahelist liitu.”

Põhiseadust saab muuta kahe järjestikuse riigikogu koosseisude otsustega või rahvahääletusel.Kuna abielu mõistele põhiseadusliku kaitse andmisel on tegu ühiskonna alusväärtustesse puutuva küsimusega, oleks igati kohane otsustada see rahva kui kõrgeima riigivõimu kandja poolt. Samuti oleks põhiseaduse muutmine rahvahääletuse teel oleks ilmselt kõige lihtsam võimalus.


Küsimuse rahvahääletusele panek eeldab vähemalt 3/5 Riigikogu koosseisu ehk vähemalt 61 Riigikogu liikme toetust, kusjuures vastavasisulise eelnõu saaks algatada vähemalt 1/5 Riigikogu koosseisu ehk vähemalt 21 Riigikogu liikme toetusel.

Kui praeguses Riigikogu koosseisus puudub abielu mõistele põhiseadusliku kaitse andmise küsimuse rahvahääletusele panekuks piisav toetus, siis tuleks teha kõik vajalik, et niisugune toetus leiduks Riigikogus pärast järgmisi parlamendivalimisi 2019. aasta märtsis.
Sellele küsimusele on antud täpsem vastus kampaania tagamaid ja põhjusi selgitaval lehel.


7) Kuidas saab kampaaniaga liituda?

Kõige lihtsam on kampaaniaga liituda siin samas veebilehel www.abielu.info – see võtab vaid mõne hetke ega vaja ID-kaardi kasutamist. Selleks sisestage oma nimi ja kontaktandmed ning vajutage petitsiooniga liitumise nuppu. Seejärel saadetakse Teile e-postiga kinnituskiri, milles sisalduvale lingile vajutades tuleb Teil petitsiooniga liitumine kinnitada.


Kampaaniaga saab liituda ka nii, et kirjutate alla paberile trükitud petitsioonile ning saadate selle meile. Petitsioonilehe saate välja printida SIIT. Kui soovite, siis võime Teile meie poolt trükitud petitsiooni või mitu petitsiooni saata ka posti teel. Samuti saate neile ise meie sihtasutusse järgi tulla.


8) Kust saab kampaania käigu kohta jooksvat teavet?

Kõige lihtsam on kampaania kohta jooksvat teavet saada kas meie kampaania Facebooki lehe vahendusel või portaalist Objektiiv, kus kajastame kõiki olulisemaid kampaaniaga seotud uudiseid.


9) Kui palju inimesi on petitsiooniga liitunud?

Kampaaniaga liitunud inimeste arvust annab ülevaate loendur kampaania kodulehe avalehel. Loendur ei värskendu reaalajas, aga me värskendame seda perioodiliselt, pidades silmas nii siinse veebilehe kui ka paberkandjal laekunud petitsioonide teel kampaaniaga liitunud inimeste arvu.


10) Millised ühendused on avaldanud petitsioonile toetust?

Suurematest organisatsioonidest on meie kampaaniale toetust avaldanud Eesti Kirikute Nõukogu, erakond Isamaa, Eesti Konservatiivne Rahvaerakond.


Aita levitada infot!


Vajuta allolevale nupule, et kutsuda Facebookis oma sõpru meie kampaaniaga liituma.

Liitu meiega Facebookis!


Kõige vahetumalt saad kampaania käigu kohta teavet liitudes meie kampaania kajastusega Facebookis

#kaitskemperekonda LIITU KOHE

Toetusavaldused


VAATA VIDEOSID