KKK

Miks deklaratsioon koostati?

Deklaratsioon koostati reaktsioonina Reformierakonna, Eesti 200 ja sotside osalusel moodustatud valitsuse plaanile asuda abielu tähendust Eestis kehtivates seadustes ümber kirjutama, andes mh samast soost paaridele ka lapsendamise õiguse. Deklaratsioon lähtub eesmärgist kaitsta abielu ja perekonna loomuseadusega kooskõlas olevat määratlust mehe ja naise ühendusena, samuti laste loomulikku õigust emale ja isale, mida riigivõim peab austama ja kaitsma. Mingeid varjatud eesmärke deklaratsioon ei teeni.

Mida deklaratsiooniga taotletakse?

Kõige vahetumalt taotletakse deklaratsiooniga seda, et Eesti Vabariigis säilitataks austus abielu inimloomusel baseeruva mõiste vastu mehe ja naise vahelise liiduna, samuti laste loomuliku õiguse vastu emale ja isale. Samuti on see mõeldud koondama inimesi, kes peavad oluliseks seista abielu ja perekonna kui meie ühiskonna moraalsete alusideaalide kaitsel. Sellisena on deklaratsioon suunatud mitte ainult Riigikogule ja Vabariigi Valitsusele, vaid kogu Eesti avalikkusele.

Kes on deklaratsiooni projekti korraldaja?

Deklaratsiooni teksti algatajaks, levitajaks ja eestvedajaks on Sihtasutus Perekonna ja Traditsiooni Kaitseks.

Kas deklaratsioon on seotud mõne erakonnaga?

Ei, deklaratsioon ei ole ei otseselt ega kaudselt seotud ühegi erakonna ega muu organisatsiooniga. Samuti ei ole see suunatud ühegi uue poliitilise liikumise moodustamisele. Tegu on kodanikuühiskonna algatusega kõige puhtamal kujul. Aga loomulikult on deklaratsioon liitumiseks avatud kõigi erakondade ja muude organisatsioonide liikmetele.

Millal deklaratsiooni projekt algatati?

Deklaratsiooni teksti koostamine algas aprillis 2023 ja see toodi avalikkuse sama aasta 27. mail.

Kes on oodatud deklaratsiooniga liituma?

Deklaratsiooniga on oodatud liituma kõik täisealised Eesti inimesed, sõltumata rahvusest, kodakondsusest või erakondlikust kuuluvusest, kes peavad selles väljendatud põhimõtteid õigeks ja tahavad, et Eesti Vabariigis arvestataks nendega riigivõimu teostamisel. Deklaratsiooniga liitumine toimub veebilehel abielu.info oleva liitumisvormi kaudu. Deklaratsiooniga liitumiseks ei ole vaja seda digitaalselt allkirjastada – liitumise kinnitamine toimub e-posti kaudu.

Kas deklaratsiooniga saab liituda anonüümselt?

Jah, see on võimalik, tehes deklaratsiooniga liitumise vormil sellekohase märke. Kõigi nende inimeste nimi ja e-posti aadress, kes on soovinud deklaratsiooniga liitudes anonüümseks jääda, on projekti korraldajale teada, aga neid andmeid ei avalikustata.

Kust saab deklaratsiooniga seonduva kohta jooksvat teavet?

Jooksvat teavet deklaratsiooniga seonduva kohta saab portaali Objektiiv vahendusel.

Kui palju inimesi on deklaratsiooniga liitunud?

Deklaratsiooniga liitunud inimeste arv on esile toodud veebilehe abielu.info avalehel ning see uueneb iga kord, kui inimesed deklaratsiooniga liituvad. Veebilehel kuvatud andmete uuenemine võib mõnikord võtta veidi aega, sest esitatud andmed tuleb eelnenvalt üle vaadata.

Kas kõik allkirjad on autentsed?

Kuigi deklaratsiooniga liitumisel tuleb kinnitada, et kõik esitatud andmed on tõesed ja et deklaratsiooniga liitutakse enda nimel, leidub kahjuks pahatahtlikke inimesi, kes ei pea tingimustest kinni ja esitavad sihilikult valeandmeid. Tegeleme jooksvalt niisuguste valeandmete kõrvaldamisega, aga teinekord võib see võtta veidi aega. Kui panete tähele valeandmete esitamist, siis palun andke sellest teada. Vajadus vältida valeandmete kuvamist on ka põhjus, miks uusi liitumisi ei kuvata enne, kui need on üle vaadatud.

Kuidas deklaratsiooniga liitunute kontaktandmeid töödeldakse?

Deklaratsiooniga liitumisel tuleb nõustuda kontaktandmete töötlemisega. Projekti korraldaja tagab isikuandmete töötlemise eesmärgipäraselt. Muu hulgas võidakse kontaktandmeid töödelda deklaratsiooniga liitunutele deklaratsiooni ja selle sisuks olevate põhimõtetega seonduva olulise info edastamiseks. Deklaratsiooniga liitunute kontaktandmeid ei edastata kolmandatele isikutele, v.a. seaduses ettenähtud juhtudel. Deklaratsiooniga liitunutel on alati õigus nõusolek oma isikuandmete töötlemiseks tagasi võtta.

Kas deklaratsiooni saab levitada ka trükitud kujul?

Jah, see on võimalik ja ka tänuväärne. Deklaratsiooni saab PDF-vormis ja A4 formaadis välja trükkida SIIT. Deklaratsiooni kirjaliku allkirjastamise võimalust ei ole ette nähtud.

Kuidas võib deklaratsiooni teksti kasutada?

Deklaratsiooni teksti võib vabalt refereerida ja tsiteerida, aga sellisel juhul palume deklaratsioonile viidata, lisades võimalusel ka lingi (abielu.info).

Kuidas saab deklaratsiooni projektile kaasa aidata?

Ennekõike saab deklaratsioonile kaasa aidata sellega liitudes. Mida suurem hulk inimesi deklaratsiooniga liitub, seda suuremat kaalu omab see Eesti ühiskonnas. Seetõttu on abi ka sellest, kui kutsuda oma sõpru, tuttavaid ja kolleege deklaratsiooniga liituma. Ühtlasi on tänuväärne, kui deklaratsiooni projektile aidatakse kaasa rahaliste annetustega. Annetuse tegemine on kõige lihtsam SAPTK veebilehel saptk.ee/anneta.

Liitun deklaratsiooniga

Allkirja lisamiseks, palun täitke vorm ning kinnitage allkiri Teie e-postile saadetud kinnituskirja kaudu!

Name*
Soovin liituda anonüümselt
Tingimustega nõustumine*
This field is for validation purposes and should be left unchanged.

Deklaratsiooniga on liitunud

7 883

abielu kaitsjat